[interact id=“605f4bee641b2a0017805b14″ type=“quiz“ mobile=“false“]

 

 Můžeš kvíz i zopakovat a hledat jiné archetypy, sekundární a další.

Archetypální energie je přítomna ve tvém poli a je ti k dispozici.

Pokud si přeješ s ní naučit zacházet tak, aby ti byla v běžném životě nápomocná, a pokud ti vyhovuje mystická cesta,

zvu tě do online Kurzu Archetypy – jde rovnou k věci, bez zbytečné omáčky.