Můžeš kvíz i zopakovat a hledat jiné archetypy, sekundární a další.

Archetypální energie je přítomna ve tvém poli a je ti k dispozici.

Pokud si přeješ s ní naučit zacházet tak, aby ti byla v běžném životě nápomocná, a pokud ti vyhovuje mystická cesta,

zvu tě do online Kurzu Archetypy – jde rovnou k věci, bez zbytečné omáčky.

Pin It on Pinterest

Share This