VÍLOVÁ AROMATERAPIE HANNA MARIA

aneb aromaterapie pro léčení duše

Vílí kolekce obsahuje 4 energetické kompozice 100% čistě přírodních éterických olejů.

Tyto drahé éterické oleje byly vybírány s velkou obezřetností a péčí.

Každá silice ukotvená v dané kompozici má své pevné místo, svůj zásadní význam a nosný energetický program.

AROMATERAPIE PRO TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ OBDOBÍ 

Každá kompozice nese svůj psychologický význam: LÁSKUVÍRUNADĚJI. Všechny tyto kompozice jsou zastřešeny jednou z nejvýznamnějších směsí z naší nabídky – Panna Maria. Obsahuje v sobě hodnoty, bez kterých není život plnohodnotný. To má své opodstatnění, neboť častokrát jsou to nevyřešené emoce z minulých životů, které nás provázejí našimi životy, dokud je nevyřešíme a nepochopíme.

Tato řada je určena do koupelí a k masážím, nelze ji používat v aromalampách. Éterické oleje jsou záměrně uchovány v nosném mandlovém oleji.

Vílí řada aromaterapie není určena pro těhotné ženy a  děti do 15 let. Dále jedincům se zdravotními problémy, především s  onemocněním srdce, kožními onemocněními a alergiemi – v těchto případech doporučujeme konzultaci s lékařem, nebo se raději koupelím vyvarovat.

LÁSKA – ÉTERICKÝ OLEJ

Úzkost – Láska – Pochopení

Kompozice 100% čistě přírodních éterických olejů pro psychickou podpůrnou terapii obsahuje vzácné éterické oleje, které se vyznačují vynikajícími harmonizujícími účinky na psyché. Jsou určeny pro odbourání úzkosti z pocitu beznaděje a nepochopení. Díky svým vlastnostem esence napomáhají najít duševní pochopení, zklidňují emoce. Pozitivně působí proti bolestem hlavy z důsledku psychického vysílení. Dodávají jemnohmotnou energii srdci. Tím posilují element OHEŇ – lásku k sobě.

Psychická podpora: CESTA ODPUŠTĚNÍ

Láska je dát lidem svobodu – to znamená, nechat je být svými. Přijímat je s láskou a porozuměním takové, jací jsou. Toto je láska bezpodmínečná. Láska je dávání a žití lásky bez jakéhokoliv očekávání vracení. Láska nám dává sílu a touhu jít dál, pokud máme pro koho žít. O lásce není potřeba mluvit, ona je už pouhým žitím v lásce. Je to náš nejhlubší cit, který vyjadřujeme naší nejhlubší emocí. Láska je nejdůležitější. Převyšuje všechny ostatní Boží dary – víru a naději. Je smyslem našeho života, bez ní je život nesnesitelný. Pokud vám chybí poznání, naplnění života, touha jít dál, pak tato esence lásky vám pomůže vstát, abyste mohli kráčet po vaší životní cestě dál.

Mandala vyjadřuje nejhlubší cit, který v sobě cítíme. Symbolizuje čistotu a upřímnost citu, který v sobě v hloubce duše nosíme a který rozséváme do svého okolí.
Víla drží ve své levé ruce bílé kvítky čistoty duše. Květiny a motýl jsou symbolem odpuštění, všeobjímající lásky, která léčí vše kolem sebe. Lehkost bytí je vyobrazena jemnými rysy víly a lehkým vánkem, který jí čechrá vlasy. Vánek ve vlasech symbolizuje očistu všech energetických center. Úleva, pocit radosti a štěstí je odměnou za odpuštění, jedinou osvobozující silou v Univerzu. Nebojte se odpouštět. Jen pomocí lásky je to možné.

Složení kompozice éterických olejů:
JASMÍN, YLANG-YLANG, SANTALOVÉ DŘEVO, BERGAMOT, RŮŽE, PAČULI, CITRON, LEVANDULE, PALMAROSA, ZÁZVOR, MEDUŇKA, NEROLI.

 

Cena včetně DPH: 430 Kč, Cena bez DPH: 355 Kč. 

NADĚJE – ÉTERICKÝ OLEJ

Deprese – Naděje – Síla

Kompozice 100% čistě přírodních éterických olejů pro psychickou podpůrnou terapii obsahuje vzácné éterické oleje, které se vyznačují vynikajícími harmonizujícími účinky na psyché. Jsou určeny pro obnovu duševních sil. Díky svým vlastnostem napomáhají najít sílu jít dál, zmírňovat stavy deprese a úpadku mysli. Zklidňují emoční stavy plic a srdce. Tím posilují element KOV – úctu k životu.

Psychická podpora: OBNOVA DUŠEVNÍCH SIL

Naděje je vnitřní síla, která nás v těžkých chvílích podrží. Dává nám pocit klidu a jistoty. Naděje je paprskem spojeným s vírou. S nadějí máme sílu vždy jít dál a překonávat tíživé okamžiky našeho života. Naděje je hybnou silou, kterou můžeme rozdávat dál. Člověk, který má nějaké trápení a  starosti, nepotřebuje slyšet to, že každý má nějaké. Je to člověk, který v dané chvíli potřebuje tuto sílu slova. Čím více máme naděje, tím více se v nás může rozvíjet láska. Ztratíme-li naději, láska vychladne. Svět bez naděje by znamenal svět bez lásky. Naděje sama potřebuje víru. Jejich vzájemné spojení v nás jsou velkou pomocí v životních zkouškách. Pokud vám chybí hybná síla, odvaha či záblesk světla, pak vám tato esence naděje pomůže vstát, abyste mohli kráčet po vaší životní cestě dál.

Mandala symbolizuje ukotvení, naprostý klid, rozjímání a pokoru života. Všeobjímající sytá zeleň přírody doplňuje víle chybějící blahodárnou zemitou energii, obnovuje její sílu. Víla čerpá sílu z přírody, posazena v trávě odpočívá a zahleděna do sebe nachází vnitřní klid. Vycházející světlo naděje za zády jí dává vnitřní sílu zvednout se a jít dál. Dodává jí naději, že zítřejší den bude opět zalitý sluncem. Fialové šaty symbolizují napojení na vesmír, propojení se Zemí a jejich vzájemné osudové působení. Naděje je symbol stability. Tam, kde je naděje, je i víra a láska. Pokud ztratíme naději, je to s námi velmi těžké.

Složení kompozice éterických olejů: BERGAMOT, POMERANČ, NEROLI, HEŘMÁNEK, YZOP, LEVANDULE, NARD, JASMÍN, PAČULI, ROZMARÝN, YLANG- YLANG.

Cena včetně DPH: 430 Kč, Cena bez DPH: 355 Kč.

VÍRA – ÉTERICKÝ OLEJ

Stres – Víra – Spokojenost

Kompozice 100% čistě přírodních éterických olejů pro psychickou podpůrnou terapii obsahuje vzácné éterické oleje, které se vyznačují vynikajícími harmonizujícími účinky na psyché. Jsou určeny pro obnovu vnitřní harmonie a víry v sebe sama. Díky svým vlastnostem napomáhají zklidnit emoce, roztěkanost a vnitřní nesoulad z důsledku stresové zátěže. Zchlazují emoce a energeticky zklidňují oblast plexu solaris. Tím posilují element ZEMĚ – vlastní hodnotu.

Víra je naše vnitřní největší síla. Víra je hybnou silou pro rozvoj ducha i duše, je uvnitř každého z  nás. Díky víře vydáváme ze sebe to nejlepší a  nejčistší. Víra v  sebe sama je důležitou silou, která nám pomáhá překonávat překážky a zkoušky. Každý by měl věřit sobě, neboť v sobě máme nejsilnější sílu. Tou je síla ducha, síla Boží podstaty. Ten, kdo je ukotvený silně ve víře, je naplněn vnitřním klidem! Pokud vám chybí vnitřní klid, síla a  důvěra, pak tato esence víry vám pomůže vstát, abyste mohli kráčet po vaší životní cestě dál.

Psychická podpora: EMOČNÍ ZKLIDNĚNÍ

Mandala symbolizuje touhu jít za světlem, za budoucností. Věřit znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Víra je jemná, neuchopitelná. Víra není založena na základě logiky. Je to důvěra, jistota, pevné přesvědčení, někdy také věrnost. Víra je vírou v něco. Pokud věříme, jsme stále v naději. Pokud v nic nevěříme, jsme nic. Pak selhává i naděje.
Víla se zastavila na břehu bystřiny v hlubokém lese a po únavné pouti hledá víru v nalezení cesty zpět. Touží po záchraně a obrací se na vyšší moc, která ji posiluje novou energií a vnitřní silou jít dál. Víra ji naplňuje láskou a dává jí naději na další cestě životem.

Složení kompozice éterických olejů:
KADIDLO, MYRTHA, CEDR ATLANTSKÝ, CITRON, VETIVER, ROZMARÝN, POMERANČ, LEMONGRAS, TYMIÁN, MEDUŇKA, HEŘMÁNEK.

 

Cena včetně DPH: 430 Kč, Cena bez DPH: 355 Kč.

MARIA – ÉTERICKÝ OLEJ

UVOLNĚNÍ – MARIA – ROZJÍMÁNÍ

Kompozice 100% čistě přírodních éterických olejů pro psychickou podpůrnou terapii obsahuje vzácné éterické oleje, které jsou dány spojenectvím kompozic VÍRY, LÁSKY A NADĚJE. Tato unikátní kombinace v sobě nese hluboký vnitřní klid, který se díky účinkům vzácných olejů, používaných i za dob života Panny Marie, rozprostírá do celého vašeho energetického obalu.

Psychická podpora: ODPUŠTĚNÍ, ROZJÍMÁNÍ

Mandala symbolizuje Marii jako naši ochránkyni v dobách, kdy se noříme do svých starostí a hledáme konejšivou náruč, která nám pomůže pochopit a především ulevit od bolesti.
Marii potkaly v životě veliké radosti i těžká trápení. Vždy zůstala tichá, věrná, statečná a chápající. Proto si její symboliky váží lidé i dnes. Obracejí se k ní s důvěrou, když jsou šťastní, a prosí ji o pomoc v nesnázích a v soužení. Maria je pokládána za královnu všech svatých a matku všech dětí.
Vyobrazení výrazu tváře Marie je na naší mandale tiché, jakoby neživé. Chápejme, že její přítomnost není dána fyzickým tělem, ale duchem této světice. Posiluje nás její energie, víra, naděje a především láska, kterou nám dává z nebes a ke které se můžeme modlit. Jsou v ní zastoupeny všechny duchovní hodnoty. Nesoudí nás, nekárá nás za naše chyby. Je chápající a beze slov nás chrání po mnoho staletí.

Složení kompozice éterických olejů:
KADIDLO, MYRTHA, CEDR ATLANTSKÝ, CITRON, VETIVER, ROZMARÝN, POMERANČ, LEMONGRAS, TYMIÁN, MEDUŇKA, HEŘMÁNEK, JASMÍN, YLANG-YLANG, SANTALOVÉ DŘEVO, BERGAMOT, RŮŽE, PAČULI, LEVANDULE, PALMAROSA, ZÁZVOR, MEDUŇKA, NEROLI, YZOP, NARD.

Cena včetně DPH: 430 Kč, Cena bez DPH: 355 Kč.

 

Více o vzniku, poselství i bezpečném používání této řady a další informace najdete v letáčku:


Vílová aromaterapie – informační leták – formát: pdf, velikost: cca 1,5 MB
Bezpečné užití éterických olejů – formát: pdf, velikost. cca 0,5 MB

Kam dál?

Zpět>>
Čakrová aroma péče>>

Pin It on Pinterest

Share This